Tallmo, Karl-Erik

Kulturjournalist och utgivare av nättidskriften The Art Bin, som här samlat tidningsartiklar från 1969 och framåt, samt andra texter.