Nilsson, Åke

Utställningen omfattar tidsperioden 1960 - 2005. Född 1935. Utbildning, Slöjdföreningen 1951-54, Valand 1954-58.