IHM Business School

Rikstäckande skola för utbildning inom Marknadsföring, Ekonomi och Information & Affärskommunikation. Skolor finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Utbildningen är eftergymnasial och genomförs i samarbete med svenskt näringsliv.