Byalaget Västra Torup

Står för: Samverkan-Framtidstro-Utveckling-Engagemang.Byalaget har en bred verksamhet allt från en utveckling av bygden och dess omnejd till ett stort folkhälsoarbete.Byalaget bidrar till en levande och hållbar landsbygd.