HKC Hotels

Förstaklass hotellkedja med läge i city och med hotell i Stockholm, Malmö, Örebro och Hudiksvall. Även restaurangen Kung Carls Bakficka, mat och bar i Stockholm.

Kontakt HKC HOTELS AB Birger Jarlsgatan 21 111 87 Stockholm Tel: 08-463 50 00