HomeLink Sverige

Erbjuder bostadsbyte och bilbyte i hela världen. HomeLink International är världens största bostadsbytesorganisation med över 13.000 medlemmar i över 50 olika länder.