Greitz arkitektkontor ab

Vi ritar bostäder, skolor, fritids-/konferensanläggningar mm - från idékoncept/skisser/presentationer till färdigprojektering och uppföljning. Våra projekt har gärna en ekologisk inriktning och ligger ofta i känslig kultur- och naturmiljö.