Abra Import AB

Ytmaterial, lim och smältlimutrustning för träindustrin och montagearbeten.