Peikko Sverige AB

Grundades 1965 i Finland och konstruerar, tillverkar samt marknadsför ingjutningsgods och samverkansbalkar. Peikko är Nordens största och ledande leverantör av ingjutningsgods till både prefabricerade - och platsgjutna betongkonstruktioner.