RC Mobilsågen

Jag kommer till dig och sågar plank av stock direkt efter trädfällning. Virkestork, ädellöv, woodmizer, kvartersågat.