Ydre Fog

Specialister på limfog i lövträ. Framförallt på lövträslagen ek, ask, björk, alm med mera. Inriktningen är på limfog och massiva träämnen.