Svanå Allservice

Den huvudsakliga verksamheten är Anläggnings- och trädgårdsarbeten. Stenmurar. Trädgårdsdammar och stenpartier. Samt byggnationer och specialsnickerier.