Ståhlbåge Agenturer AB

Representerar producenter av möbel- ochinredningstextilier. Våra kunder är gardin- och möbelindustrin i Sverige, Danmark och Polen.