Sjöholms Snickeri, Belganet

Tillverkar specialsnickerier med hög kvalité. Trappor, fönster, dörrar, inredningar m.m. Vi kan renovera och göra nytt enligt kulturminnesregler.