Caresafe

CareSafe verkar för att skapa en tryggare och säkrare sjukvård. Vi arbetar med patientsäkerhet, avvikelsehantering och patientsäkerhetskulturer för att unvika vårdskador!