Communication Dynamics AB

Vi erbjuder produkter och tjänster baserade på mobil teknik för larmning, övervakning och spårning