Datorsystem

Försäljning, installation och service på större datorsystem.