Orifice Medical AB

Ett företag i läkemedelsbranschen med följande verksamhetsområden: gynekologiska provtagningsinstrument, dentalprodukter samt kontraktpackning av läkemedel och medicinska engångsprodukter.