Kolla Källan

Informerar om källkritik, upphovsrätt och säker internetanvändning i skola och skolbibliotek. Målgrupp för material är lärare, rektorer och skolbibliotekarier.