MattePortal

MattePortal är en ny webbaserad portal med matematikövningar. Portalen har övningar som motsvarar läroplanen för årskurs 1-6.Portalen använder nyttjar många gamification-element såsom samlingskort, erfarenhetspoäng, avatarer.