Cabato

Cabato-skon är en helt ny typ av hästsko. En sko som kombinerar metallskons stabilitet med svikten i en plastsko.