Hellmertz Elelktronik AB

Ett företag med egna produkter inom larm & säkerhet som även åtar sig uppdrag att anpassa eller utveckla elektronikprodukter. Har egen tillverkning med ytmoteringsautomat.