AMO-gruppen AB

Tillverkning av kabel och ledning från AlstermoKabel för kablagebyggare och för fordonsindustrin.