INNVENTIA AB

Ett av världens ledande företag för FoU inom massa, papper, grafiska medieprodukter, förpackning och bioraffinaderi. Verksamheten sträcker sig från grundläggande forskning till direkta uppdrag.