Borås Energi Nät AB

Vi är ett kommunalt bolag som har till huvuduppgift att transportera elenergi inom Borås centralort med närliggande områden. Vi arbetar även med elkraftentreprenader, belysning och datakommunikation.