Norrenergi AB

Energiföretag som producerar och säljer fjärrvärme, fjärrkyla och elkraft. Kunderna finns huvudsakligen inom Solna stad och Sundbybergs stad.