Trivector AB

Konsultföretag som sysslar med forskning och konsultverksamhet inom trafik, kommunikation och information. Vi utvecklar också programvara för trafiksektorn, t ex för beräkning av miljökonsekvenser.