Wise Group AB

Ger stöd i alla faser av organisationsutveckling, som till exempel rekrytering, omställning, HR- och ledarskapsutbildningar och medarbetarundersökningar