CG Nord AB

Generalagent i Sverige för vedprocessorn Igland WP 3000 som är marknadens effektivaste vedprocessor för traktorer och grävmaskiner.