Svenska Studentbostadsföreningen (SSBF)

En sammanslutning av fastighetsägare och förvaltare i studentbostadsbranschen. SSBF arbetar för en långsiktigt god studentbostadspolitik i Sverige.