Books-on-Demand

Här kan författaren eller det lilla förlaget få ekonomi på bokutgivning i mindre upplagor. Vi erbjuder hjälp i hela processen med original, marknadsföring, tryckning och distribution. Här beställer du också de utgivna böckerna.