Studentlitteratur AB

Sveriges ledande utbildningsförlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Allt vi gör bygger på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och målgruppsanpassade pedagogiska upplägg och metoder. Företagets samlade utgivning omfattar över 6.000 titlar och vi är 161 medarbetare som samarbetar med över 10.000 författare och ett 40-tal föreläsare.