Forskning och utveckling

Kommersiell forskning och utveckling.