Carlstedt Research & Technology AB

Ávancerad systemutveckling och industriell forskning inom bl.a. feltoleranta system, distribuerade realtidssystem, datorkommunikation och datorarkitektur.