IMEGO AB

Institutet för Mikro och nanoteknologi i Göteborg, startades i januari 1999. IMEGO skall som nationellt forskningsinstitut tillvarata affärsmöjligheter i teknikens framkant där företag, högskolor och institut samverkar i projektform.