Dentac AB

Tillverkning, försäljning av interdental rengörare Flossbrush, nationellt samt internationellt genomlokala distributörer.