Babysense

Andningslarm avsedd både för hemmabruk och inom sjukvården som passar alla barn. Den är ett bra hjälpmedel för föräldrarna att uppmärksamma andningsstillestånd.