CareTech AB

Utvecklar och marknadsför trygghetssystem för äldre- och funktionshindrade, anpassade till kunder med höga krav på frihet och säkerhet, både för personal och vårdtagare.