Dolomite

Utvecklar och tillverkar hjälpmedel för handikappade och äldre, bl a rollatorer, hygienhjälpmedel och personlyftar. Vi lägger stor vikt vid funktion och design för att hjälpmedlen ska uppskattas av både brukare och personal.