MB Rescue

Att utbilda sig inom Första Hjälpen & Barnolycksfall ger dig trygghet och handlingskraft i en akut situation. Kontakta oss för utbildning och utrustning inom första hjälpen.