Cancerfonden

En ideell organisation som stöder omkring 75 procent av all projektbunden cancerforskning i Sverige. Information ges bl.a. om olika cancersjukdomar, tobak, prevention och de c:a 400 forskningsprojekt som Cancerfonden stöder.