IHE AB

Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, ihe, är ett etablerat forsknings- och utredningsinstitut för hälsoekonomisk utvärdering av vård och omsorg både nationellt och internationellt.