Institutet för psykosocial medicin

Ett nationellt forskningscentrum för kunskap om stress och psykosocial hälsa.