Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet

Forskning och utbildning inom områdena psykiatri, psykologi, neurologi, neurokirurgi, neurofysiologi, personskadeprevention, klinisk audiologi, alkohol och narkotikaforskning, öron-näsa-hals samt ögon.