Karolinska Institutet, Inst. för fysiologi och farmakologi

Information om pågående fysiologisk och farmakologisk forskning, samt erbjudna kurser.