Molin, Mikael

Störningar i ryggens funktion leder till minskad rörlighet och nedsatt nervfunktion, detta är vad vi kiropraktorer kallar en subluxation.Korrigering av subluxationer återställer rörlighet och nervfunktion, och tillåter din kropp att fungera optimalt