Avdelningen för Gastroforskning, Göteborgs universitet

Avd bedriver forskning och utbildning om patofysiologi, diagnostik och kirurgisk terapi av sjukdomar i övre magtarmkanalen. Vi arbetar även med tekniktransferering och uppdragsforskning i samverkan med näringsliv, andra forskargrupper, myndigheter.