Svenska Infektionsläkarföreningen

Föreningsinformation baserat på tidningen Infektionsläkaren. Information och länkar om infektionssjukdomar, sjukvård och forskning.