Sweden Recycling AB

Utvecklar och tillverkar avskiljningsprodukter för dentala sugsystem. Vi levererar amalgamavskiljare, partikelfällor och sugsystem med tillhörande underhållstjänster.