Häfla Hammarsmedja

Ett industriellt minnesmärke över svensk järnhantering. Hammarsmedjan var i drift i 242 år mellan 1682 och 1924. Här visas utvecklingen av produktionsteknik under 300 år och hur människor vid ett mindre bruk levde och verkade.